top of page

להרשמה לקבלת עדכון כשיוצא פוסט חדש:

תודה על ההרשמה!

חיפוש

כשאנו חולמים

כשאנו חולמים נדיר שיודעים שאנו חולמים. וגם כשאנו חיים נדיר לשים לב שאנו חיים. לא שמים לב לעובדה הפשוטה הזו שאנו קיימים.

שקועים בסיפור שהחלום יוצר, שוכחים שזה חלום. שקועים בסיפור שהחיים יוצרים, שוכחים שאנו חיים.

אז איך להיות יותר מודעים לכך שאנו חולמים? איך להיות מודעים לכך שאנו ערים וחיים?


ההיזכרות הזו משמעותית!

מאפשרת יציאה מאוטומט של דפוסים הישרדותיים, אל מרחב של הוויה, יצירה, חופש.

בחלום בו מבינים שזה חלום האפשרויות הן אינסופיות!


בנוסף מתלווה לכך תחושת פליאה גדולה, על עצם העובדה שאני ער בזמן שאני חולם והגוף ישן.

בחיים בהם אנו מבינים שאנו ערים וחיים, האפשרויות גם הן מופלאות. אמנם כנראה שלא נוכל לעוף.. אך נהיה במגע עם הרגע, עם עצמנו והסביבה. וגם כאן, ישנה תחושת פליאה גדולה, על עצם העובדה שאני קיים.


עושה את עצמי ישן :)


0 תגובות

תגובות


bottom of page